Shjiazhuang Zhongya Candle Co., Ltd. (tên cũ là Gaocheng Zhongya Candle Co., Ltd.) là một trong những công ty lớn nhất sản xuất nến tại làng guxian, thành phố Gaocheng, Hà Bắc, Trung Quốc.Ngôi làng này được gọi là làng nến, một lịch sử lâu đời để sản xuất nến thủ công.Vì vậy, các công nhân nhà máy gần như từ thời thơ ấu đã biết làm nến.
Nó có diện tích hơn 30.000 vuông và có khoảng 600 thứ và công việc để sản xuất.

đọc thêm